Cardiff and Vale CollegeColeg Caerdydd ar Frowww.cavc.ac.ukLooking for a freshstart in January?Chwilio am ddechreuadnewydd ym mis lonawr?Start a full time college course in thenew year at our brand new EasternCommunity Campus.Dechreuwch gwrs llawn amser yn yflwyddyn newydd ar ein campws newyddsbon Campws Cymunedol Y Dwyrain.For more info and to apply now visitwww.cavc.ac.uk or come along to ourOpen Event on the 16.01.18, 4pm-6:30pmat Eastern Community Campus.Am ragor o wybodaeth ac iwneud caisewch i www.cavc.ac.uk neu dewchi'nNoson Agored ar yr 16.01.18, 4yp-6:30yhyng Nghampws Cymunedol y Dwyrain.If you meet the entry requirements you will be able to enrol on a courseon the night. Please therefore bring the following along with youProof of qualfications (essential)Photo ID or passport, driving licence, bank card, NI cardEnrolmentfadministration fee (E30.00)Os ydych yn cwrdd a'r gofynion mynediad byddwch yn gallu cofrestruar gwrs arynoson. Bydd angenichi ddod à'r cantynol gyda chiTystiolaeth och cymwysterau (hanfodol)Dull adnabod gyda lun arno neu basbort, trwydded yrru, cerdynbanc, cerdyn YGFfi gofrestru/gweinyddol (E30.00)enrolment will be subject to you meeting the enery requirements for the course

Date: 10 January 2018

Expired Ad

This ad expired on
09 February 2018 (156 days ago)
more_vert

Cardiff And Vale College

Education / Colleges

Call
Call 0303 030 1010
Directions
Get directions to this
location on Google Maps.
Website
Open website
in new tab.

Text

Cardiff and Vale College Coleg Caerdydd ar Fro www.cavc.ac.uk Looking for a fresh start in January? Chwilio am ddechreuad newydd ym mis lonawr? Start a full time college course in the new year at our brand new Eastern Community Campus. Dechreuwch gwrs llawn amser yn y flwyddyn newydd ar ein campws newydd sbon Campws Cymunedol Y Dwyrain. For more info and to apply now visit www.cavc.ac.uk or come along to our Open Event on the 16.01.18, 4pm-6:30pm at Eastern Community Campus. Am ragor o wybodaeth ac iwneud cais ewch i www.cavc.ac.uk neu dewchi'n Noson Agored ar yr 16.01.18, 4yp-6:30yh yng Nghampws Cymunedol y Dwyrain. If you meet the entry requirements you will be able to enrol on a course on the night. Please therefore bring the following along with you Proof of qualfications (essential) Photo ID or passport, driving licence, bank card, NI card Enrolmentfadministration fee (E30.00) Os ydych yn cwrdd a'r gofynion mynediad byddwch yn gallu cofrestru ar gwrs arynoson. Bydd angenichi ddod à'r cantynol gyda chi Tystiolaeth och cymwysterau (hanfodol) Dull adnabod gyda lun arno neu basbort, trwydded yrru, cerdyn banc, cerdyn YG Ffi gofrestru/gweinyddol (E30.00) enrolment will be subject to you meeting the enery requirements for the course